“Expeditie Sierteelt” voorgesteld

leerlingen van basisschool De Parel uit Lichtaart en MPI De Mast uit Kasterlee overhandigen de eerste exemplaren van Expeditie Sierteelt aan gedeputeerde Peter Bellens, gedeputeerde Ludwig Caluwé en burgemeester Ward Kennes.


Educatieve spelbox leert kinderen de knepen van het boomtelersvak

Op het terrein van boomkwekerij Hoebenschot in Lichtaart (Kasterlee) stelde Boomtelersfederatie Noord-België vanmiddag “Expeditie Sierteelt” voor. Dat is een educatieve spelbox voor kinderen van plusminus 12 jaar, die wordt meegegeven na een klassikaal bedrijfsbezoek. Aan de hand van quizvragen, spelletjes en experimenten maken leerlingen kennis met diverse facetten van de sierteelt. Het project is gerealiseerd met een subsidie van 10.000 euro vanuit de provincie Antwerpen, bedoeld voor initiatieven ter bevordering van duurzame en verbrede landbouw. Gedeputeerden Ludwig Caluwé van Landbouw en Peter Bellens van Plattelandsbeleid kregen de eerste exemplaren overhandigd en werden meteen getest op hun eigen kennis.

Wat weet jij over de sierteelt ?

Hoeveel procent van een boom groeit boven de grond ? Herken jij een “kietelplant” ? Hoe goed kun jij insecten vangen ? Zulke vragen en opdrachten krijgen jongens en meisjes voorgeschoteld bij Expeditie Sierteelt. De educatieve spelbox is op maat gemaakt voor leerlingen van het vijfde leerjaar tot en met het eerste middelbaar. Ze bevat weetjes, proefjes, experimenten en een invulboekje. Het is kwaliteitsvol en wetenschappelijk onderbouwd lesmateriaal, ontwikkeld door Boomtelersfederatie Noord-België in samenwerking met het Proefcentrum voor Sierteelt, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en diverse tuinbouwscholen. Het is een aanvulling op “Op De Siertoer 4 Kids”.

“Onze leden krijgen geregeld klassen en scholen over de vloer voor bedrijfsbezoeken.”

“Nu kunnen we hen na afloop een educatief pakket meegeven waar ze achteraf in de klas ook nog mee aan de slag kunnen”.

Didier Hermans voorzitter van Boomtelersfederatie Noord-België

Kennis en draagvlak

Het resultaat daarvan is niet alleen een betere kennis van het werk in de sector. Expeditie Sierteelt kan ook bijdragen tot een verhoogd draagvlak voor sierteelt- en landbouw- en tuinbouwbedrijven in het algemeen. Niet alleen leerkrachten en leerlingen worden aangesproken, indirect bereikt de boodschap ook ouders, grootouders, andere familieleden, buren, enz.

“Onbekend maakt helaas nog altijd onbemind.”

Met onze provinciale subsidies voor plattelandsbeleid en voor landbouw stimuleren we initiatieven die o.a. door educatie bijdragen aan een breed maatschappelijk draagvlak voor een sector die onder druk staat”.

Peter Bellens gedeputeerde voor Plattelandsbeleid

Een duurzaam project

Expeditie Sierteelt werd financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van 10.000 euro vanuit de Dienst Landbouw van de provincie Antwerpen.

“De box is zo ontworpen dat ze makkelijk kan worden bijgedrukt en dat de inhoud op een eenvoudige manier kan worden aangepast, zodat ze steeds up-to-date blijft.”

“Dat maakt er een duurzaam product van, dat nog vele jaren gebruikt zal kunnen worden.”

Ludwig Caluwé gedeputeerde voor Landbouw

Bovendien zullen de expertise, de inhoud en de sjablonen ter beschikking worden gesteld van andere sierteeltkringen, het Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners (AVBS), Plattelandsklassen vzw, … zodat die er ook mee aan de slag kunnen.

bron: Persbericht Provincie Antwerpen.

Terug