Algemene Info

Wie zijn we:

De Boomtelersfederatie Noord-België is een beroepsvereniging van boomkwekers uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Met bijna 100 leden maken we deel uit van het Algemeen Verbond van Belgische Siertelers kortweg het AVBS. Samen met de 3 andere gildes uit Vlaanderen behartigen we de belangen van de boomtelers.

Waar staan we voor:

De Boomtelersfederatie Noord-België ontwikkelt activiteiten die zich toespitsen op de belangenverdediging, voorlichting en bijscholing van de leden en de promotie van hun producten. De overkoepelende AVBS-structuur staat in voor het algemeen beleid en de intersectorale aangelegenheden, hierbij vaak geruggesteund door haar moederorganisatie, de Boerenbond.


Meer dan bomen telen:

De werking van onze vereniging gaat heel wat verder dan louter ledenbelangen.

  • Sinds vele jaren werken we aan een goede band met de tuinbouwscholen binnen ons werkgebied en proberen we in onderling overleg met de leerkrachten specifieke knelpunten aan te pakken. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de demotuinen rond onderhoudsarme beplanting in Geel(Thomas Moore Kempen) en Stabroek (Pito).
  • Heel wat leden van onze federatie nemen deel aan ‘Op de Siertoer’ tijdens dag van landbouw begin september. Via dit evenement laten we het grote publiek een kijkje nemen achter de schermen van onze bedrijven.
  • Ook ‘Op de siertoer 4 kids’ dragen we een warm hart toe en is een jaarlijks gebeuren bij tal van onze leden. Leerlingen van het 6 de leerjaar krijgen zo op een speelse manier een indruk van het reilen en zeilen in een boomkwekerij.
  • De goede relatie tussen onze vereniging en meerdere onderzoekscentra geeft een extra stimulans voor onze leden om op een milieuvriendelijke en duurzame manier planten te telen.
  • Voorts willen we niet ontbreken op evenementen en beurzen waar wij als boomkwekers onze sector graag binnen het grote land- en tuinbouwgebeuren kenbaar willen maken aan het grote publiek.

Wat doen we:

Door het organiseren van diverse activiteiten bieden wij onze leden de kans om permanent kennis te vergaren en nieuwe ontwikkelingen binnen de sierteeltsector op de voet te volgen.

Samen om te leren.

  • Praatcafé en studieavonden met actuele thema’s
  • Wintercursussen
  • Zomerbezoeken op de bedrijven van collega’s.